เกี่ยวกับเรา

Guu-Run – “กรูรัน”

“Guu” มาจากภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “ดี”   “GuuRun” ในที่นี้จึงหมายถึง “สิ่งดีๆที่เกี่ยวกับการวิ่ง” เช่น  ออกกำลังกายที่ดี เจอเพื่อนดีดี  สังคมดีดี สุขภาพกายที่ดี  ดังสโลแกนของเว็บเราที่ว่า “Good Run for A Good Life” ซึ่งพวกเราได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าการวิ่งนั้นส่งผลดีดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างไร

หลายคนคงสงสัยว่า GuuRun.Com ต่างกับเว็บไซต์การวิ่งทั่วๆไปอย่างไร  สิ่งที่ GuuRun.Com นำเสนอ คือ แผนที่วิ่งของงานวิ่งต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหลายคนคงประสบปัญหาคล้ายๆกับเรา คือ “เส้นทางวิ่ง” ส่วนใหญ่มักอยู่ในแผ่นพับโบรชั่ว หรือภาพในเว็บไซต์ หากเป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ แต่หากไม่ใช่พื้นที่คุ้นเคยเราแทบจะไม่รู้ว่าเส้นทางที่เราต้องประสบพบเจอเป็นอย่างไรบ้าง สภาพพื้นที่ บรรยากาศรอบข้าง ต้องวิ่งผ่านป่า ผ่านเขากี่ลูก หรือสูงชันแค่ไหน เมื่อปัญหาอุปสรรคมีมากมายขนาดนั้น เราจึงทำเรื่องที่พวกเราถนัด นั่นก็คือ “แผนที่” โดยรวบรวมและจัดทำแผนที่ของงานวิ่งต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่เพื่อนนักวิ่งทุกท่านสำหรับวางแผนการวิ่ง รวมถึงวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น

สุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสนุกกับการวิ่ง

“Good Run for A Good Life”
วิ่งอย่างมีความสุข เพื่อชีวิตที่สุขยิ่งกว่า

เพื่อนๆคนใดอยากติดต่อเราสามารถ email มาพูดคุยกันได้ที่ [email protected]

 GuuRun