Hua Hin Queen’s Park

สวนหลวงราชินี

สวนหลวงราชินี ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2547 เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นเส้นทางเชื่อมกับห้วยเพื่อเป็นทางน้ำป่าไหลลงทะเล มีลักษณะเป็น “ตะกาด” หมายถึงน้ำทะเลท่วมถึง และเป็นทางเข้าออกและเทียบเรือของหมู่บ้านชาวประมง ชาวบ้านละแวกนี้มีอาชีพหาปลาและเป็นหมู่บ้านชาวประมง โดยพื้นที่สาธารณะนี้มีเนื้อที่รวม 19 ไร่ ซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญต่างๆของเมืองหัวหิน

พื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. สวนสาธารณะที่ติดทะเล

HHqueenPark12      HHqueenPark07    HHqueenPark06 HHqueenPark08

2. ลานกิจกรรมและกีฬาที่ไม่ติดทะเล

HHqueenPark02  HHqueenPark015 HHqueenPark04

 

 

 

 

 

 

HHqueenPark03

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่:  หัวหิน 19 ถ.เพชรเกษม ก่อนถึงตัวเมืองหัวหิน 2 ก.ม.

พิกัด: 12.601278, 99.954603

สนับสนุนข้อมูลโดย ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์