Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 
 
 

December 31, 2016
วันที่ 21 มกราคม 256 Amari Watergate’s Midnight run to be held on 15 October is Postponed to 21 January 2017. We apologize for the inconvenience.…

Read more

December 31, 2016
2017 8th Trio 4 Justice Run/Walk The Trio 4 Justice (21 January 2017) is a fun way to learn and raise awareness of the access…

Read more

December 31, 2016
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี 2548 (วปอ.2548) จัดกิจกรรม “วิ่ง-เดิน เพลิน พลัง ครั้งที่ 1″ วันที่ 22 มกราคม 2560
January 5, 2017
เดิน-วิ่งการกุศล “อุบลแฟมิลี่มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้ง ที่ 10 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน วิ่งการกุศล “อุบลแฟมิลี่มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน” ยงสงวนกรุ๊ปศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้จัดให้มีกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลชื่อกิจกรรม “อุบลแฟมิลี่มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22 มกราคม 2560  
January 14, 2017
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับโรงเรียนวิเชียรชม และชมรมวิ่งพีพี สงขลาเซอร์วิส ชอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ วิเชียรชมมินิมาราธอน และฟันรัน ครั้งที่ 1   ณ โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
January 1, 2017
มินิมาราธอนบึงพระยา  วันที่  22 มกราคม 2560 โรงเรียนนวมินทร์ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
January 4, 2017
กิจกรรม“เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ–ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5” ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ยังคงดำเนินต่อไปนะครับ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่ทุกท่านยังเศร้าเสียใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่ เรามาร่วมกันทำดีเพื่อพ่อและสร้างสุขภาพของเราให้แข็งแรงเพื่อสืบสานงานของพ่อกันนะคะ
January 5, 2017
แข่งวิ่งเพื่อการกุศลรายการ “โรตารี เดย์ ฮาล์ฟมาราธอน” วันที่ 22 มกราคม 2560 โดยรายได้จากค่าสมัครส่วนหนึ่งสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก และหาทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 400 โรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
January 6, 2017
สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก ร่วมกับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดงานวิ่ง พฤกษาตะวันออกมินิมาราธอน ครั้งที่ 5 “ก้าวตามพ่อ” ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ วิ่ง 10 กิโลเมตร (12 รุ่น) ค่าสมัคร 300…

Read more

THE TRAIL RUNNER

I love to run on trails more than on roads. The challenge I have to overcome running on roads is just the distance. On trails I have to consider the elevation and texture of the ground, whether it is dry dirt, mud, grass or full of stones. When I enter the forest sometimes the pathway is so narrow I cannot run and need my hands to help support myself from falling off the cliff. ― Mr. Pitinon Poonsaengsathit ―  a day magazine Volume 14 number 166 June 2014 Topic “RUN”

Read more

THE GUIDE RUNNING

“Guide Ruuner is not only an eyes but also the brain for blind runner. Guide and runner will run as teamwork with one heart. ― Coach M or Mr. Porntepprasit Krainara, Coach from Paralympic Association of Thailand said. ― a day magazine Volume 14 number 166 June 2014 Topic “RUN”

Read more

What I Talk About When I Talk About Running

“At any rate, that’s how I started running. Thirty three—that’s how old I was then. Still young enough, though no longer a young man. The age that Jesus Christ died. The age that Scott Fitzgerald started to go downhill. That age may be a kind of crossroads in life. That was the age when I began my life as a runner, and it was my belated, but real, starting point as a novelist.”
― Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running

Read more